poniedziałek, 25 czerwca 2018

"CZYTANIE ŁĄCZY" to hasło tygodnia czytania od 2 do 10 czerwca 2018.  Dzieci przedszkolne poznawały przygody Neli - starszaki a przygody Wilka - maluchy. 


Mała reporterka Neli zainteresowała nas swoimi przygodami. Wraz z nią przemierzyliśmy dżunglę, morza i oceany; oglądnęliśmy skarby Karaibów, poznaliśmy tajemnice kontynentów. Z radością odkryliśmy, że obieżyświatów i tubylców: CZYTANIE ŁĄCZY. Poznawaliśmy przygody wilka, który podróżował po świecie. zwiedził Europę, Afrykę, Australię, Azję, Amerykę. Wilk dzięki książkom, znalazł przyjaciół na różnych kontynentach. Zauważył, że CZYTANIE ŁĄCZY.

środa, 20 czerwca 2018

Aleksandr Fredro: "Polska żyje sentymentem". 


Aleksander Fredro
"Wyjechaliśmy razem nie z równych pobudek
Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek.
Tęskniłem za obozem... nudziłem się przeto.
I żeby coś robić, zostałem poetą."środa, 30 maja 2018

Cyprian Kamil Norwid - 135 rocznica śmierci. Opowieść o dzieciństwie sierocym, utraconym majątku, przerwanej nauce w warszawskim gimnazjum, emigracyjnej tułaczce, zawiedzionej miłości, talencie niedocenionym. O tragicznym czasie kolejnych powstań.
Wspomina Norwida Zygmunt Krasiński:
 "... od kiedy wyszedł ze szkół, od lat sześciu, nie więcej,  narachował imię po imieniu 200 współuczniów, prawie wszystkich, z którymi znał się i uczył, wywiezionych na Sybir, pomarłych w Cytadeli lub na drodze, albo dojechałych i jęczących tam.  200,  jeden człowiek narachował - i to prawie dzieci!... .[...] młodość przemieniona w rozpacz.
                          List do Delfiny Potockiej z 27 I 1848 W: Listy do Delfiny Potockiej, t.III, s. 609-610.

Czytaliśmy też wybrane zwrotki z wierszy poety, zobaczyliśmy  fotografie jego rzeźb i obrazów. Rozmawialiśmy także o Zenonie Przesmyckim.
\


"Gorejąc nie wiesz czy stawasz się wolny
czy to co twoje ma być zatracone
czy popiół tylko zostanie i zamęt
Co idzie w przepaść z burzą.
Czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?

piątek, 11 maja 2018

Książki naszego dzieciństwa, relacje czytelników biblioteki.
  Tajemniczy ogród, Serce, Jaś i Małgosia, Janko Muzykant, Lokomotywa, Złota jabłoń,  Podróże Guliwera, Alicja w krainie czarów. W opowiadaniach o przeczytanych książkach, nie pominięto Andersena, Perraulta. Często pamiętaliśmy tytuły a autorów już nie. Bajka Piękna i bestia - cieszyła jako słuchowisko radiowe. Wspominano również tych najbliższych, którzy książki do rąk wkładali kilkuletniemu dziecku.
Złotą jabłoń Pani Halina dostała od swojego brata. Miała wtedy 12 lat.

Nie każdy przyszedł ze stareńką książką, ale każdy ze wspomnieniem tej najukochańszej.Wydane w 1955 roku  Baśnie służyły kilku pokoleniom


"Mówią wieki" to był podręcznik zaraz po wojnie. 
Publikował najwięcej artykułów historycznych. Rodzice przed wojną czytali dzieciom i przekładali  na zrozumiały dla nich język wybrane opowiadania. Rzadko w domach chłopskich były książki dla dzieci. Starsi czytali mi, to co mieli.
\\\\


Radziecka literatura dla polskich dzieci, wydanie z 1951 roku.

piątek, 27 kwietnia 2018


 Ewa Musiorska, spotkanie z dziećmi, które przyszły do biblioteki z Przedszkola nr 5.

Autorka opowiedziała o sobie i przeczytała opowiadanie Paw. Miał paw liczne przygody, a z czasem  wielu przyjaciół. Jaskółka, mrówka, żabka, zajączek. Pawi ogon, który zniknął w wyniku porozdawania pięknych piór.  Medal za dobroć, nagroda znów piękny ogon pawi.   Dzieci słuchały i wiedziały wszystko. Jaki był paw? Co robił? Jak zyskał wielu przyjaciół? Dzieci odpowiadały na pytania pisarki.


wtorek, 10 kwietnia 2018

 O Lucjanie Rydlu, jego dzieciństwie, młodości, latach w Toniach,  Bronowicach, Krakowie; o podróżach zagranicznych  - rozmawialiśmy w "Naszej Przystani".  

Portret Rydla z Primaverą, narysowany przez Wyspiańskiego

Jadwiga Mikołajczykówna, od  20 listopada 1900, żona Lucjana Rydla

Mało mam, ale ni nie trzeba więcej. mam kobietę, dobrą, czułą, od stóp do czubka głowy moją, która nic poza mną nie widzi i widzieć nie chce. Mam kąt jasny, czysty, cichy pod słomianym dachem, tyle mam, ile trzeba, by wyżyć skromnie bardzo, ale dość wygodnie, a nade wszystko mam spokój sumienia i zadowolenie wewnętrzne [...]
Niektórzy słuchacze stanęli do fotografii, w tle "Rydlówka" niewidoczna na ekranie


piątek, 6 kwietnia 2018

NARODZIE POLSKI, JAKAŻ NIESPOŻYTA, JAKA CUDOWNA W TOBIE TKWI POTĘGA
setna rocznica śmierci Lucjana Rydla

O wierzbo polska uboga i siwa,
jaką ty siłę masz w sobie żywotną,
Choć pień twój zrąbią i gałęzie potną,
Choć rdzeń twój ogniem wypalą do żywca,

Ty w sobie życie chowasz - uporczywa, 
Wciąż zmartwychwstajesz [...] 

Im  głębiej się zaryję w ziemi, im głębiej się wżyję - i wczuję w pracę, w biedę, w życie chłopskie, tym lepiej i głębiej wniknę w samą treść i w samą duszę mojego narodu. Lucjan Rydel z listu do Vondracka

Bronię się od zwątpienia, chcę mieć nadzieję, chcę ufać, ale naprawdę wszystko załamuje się pode mną. Czy istotnie podłość jest bezkarna? TamżeTak mało na świecie dobroci
A tyle jej światu potrzeba!
Nią życie jak słońce się złoci,
Nią ziemia się zbliża do nieba
 

                                                                                   Fragment wiersza Dobroć. Poezje 1901

Poeta, dramatopisarz, publicysta, redaktor, krytyk teatralny oraz literacki, tłumacz, wykładowca i pedagog, działacz społeczny, animator kultury. Dyrektor teatru im. Juliusza Słowackiego. Doktor praw

Wyspiański wziął na siebie cala zewnętrzną stronę, układ, ornamentację, jednym słowem wszystko, od okładki aż do spisu rzeczy i zrobił rzeczywiście arcydzieło wydawnicze. Tamże
Wiersz O wierzbo polska! zacytowany jest z maszynopisu Pani Marii Rydlowej, która w 2008 była gościem biblioteki na Osiedlu Stałym

Maria Rydlowa, Anita Byrczek, Barbara Sikora
18 kwietnia 2008