czwartek, 16 sierpnia 2018

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO


"Bo tylko poezja polska nie opuści cię, nie zdradzi i nie znieważy, żołnierzu! Ona jedna nie zlęknie się twych snów i twoich czynów. Gdyby nawet sprawa twoja była przegraną — ona ci wiary dochowa. Ujrzy i spamięta dnie twe i noce, mękę, wysiłek, trud i skon."
                                                                                                          Stefan Żeromski, Sen o szpadzie


poniedziałek, 13 sierpnia 2018

 Ojciec Maksymilian Kolbe (1894-1941)
 77 rocznica  śmierci. 14 sierpień  obóz koncentracyjnym  Oświęcim, Auschwitz.  Miał 47 lat.
"Jestem katolickim księdzem chciałbym umrzeć za tego człowieka - powtarza więzień wskazując na Gajowniczka. A na pytanie Dlaczego? podaje prosty, całkiem nieheroiczny powód, jedyny, jaki mógł  przekonać esesmana interesującego się siłą roboczą swych niewolników: - Jestem stary i samotny, a on ma żonę i dzieci.

                     Wielcy chrześcijanie XX wieku, PAX, Warszawa 1993 s. 146


"Rycerz Niepokalanej" wydawany przez ojca Maksymiliana był czytany także w jaworznickich domach. Przedwojenne egzemplarze zachowały się  po  dziś dzień.  Pierwszy numer czasopisma ukazał się w styczniu 1922 roku w nakładzie pięć tysięcy egzemplarzy.


poniedziałek, 23 lipca 2018

piątek, 6 lipca 2018


 Bartłomiej Cieszyński we wspomnieniach przyjaciół na wernisażu, 5 lipca 2018.

Oprawne obrazy malowane pastelami mogliśmy wziąć do ręki.dzięki temu, że ułożone na bibliotecznym regale
Zdjęcia Bartka z lat dziewięćdziesiątych i ilustrowane przez niego publikacje

JAWORZNO W DZIEŁACH BARTKA CIESZYŃSKIEGO

Rysunki, ekslibrisy, projekty okładek, dekoracje spotkań bibliotecznych – wykonane przez Bartka Cieszyńskiego prezentujemy w filii bibliotecznej na Podwalu.
Pan Bartłomiej Cieszyński był czytelnikiem tej biblioteki. A zdarzało się, że również jej prelegentem.

11 czerwca 2013 opowiadał o starym Jaworznie pytał nas: Wiecie gdzie są Chrusty? Słuchaczami byli uczniowie ze szkoły nr 6 i my bibliotekarki, jaworznianki przecież, ale z Chrustami jakoś na bakier. Słuchaliśmy. Pan Bartłomiej Cieszyński mówił i rysował.

Wciąż trudno mi pogodzić się z tym, że Bartka nie ma już wśród nas. Wielu nie umie myśleć o nim: Pan Bartłomiej Cieszyński. On był nasz, wspominając Go wciąż mówimy: Bartek.

Zbigniew Siatkowski, mój nauczyciel akademicki, Cieszyńskiego znający z różnych dyskusji, zadedykował mu tekst: Bartek nad Bartkami, było to siódmego maja 1999 roku. Wtedy odbywał się w bibliotecznej filii na Zaciszu wernisaż. Wystawa nosiła tytuł Szkice pośpieszne, jej autorem i naszym gościem był Bartłomiej Cieszyński

Na co dzień wobec niego niewiele było takich uroczystych oficjalności. Było natomiast przyjazne wykorzystywanie talentu Bartka do realizowania bibliotecznych inicjatyw kulturalnych. Cieszył się, kiedy mógł dopomóc dobrej sprawie. W grudniu 1995 pracowicie wycinał litery DUO, nuty, nazwiska wykonawców: Katarzyna Bury i Christian Reichert. Innym razem wyrysował flet, gitarę i skrzypce. Dzięki niemu koncerty odbywały się w pięknej oprawie. Jego dekoracje zajmowały całą ścianę.Również coroczna szewczenkowska impreza, piękny wystrój biblioteki na Pańskiej Górze, zawdzięczała Bartkowi. Cerkwie strzeliste. Napis Szewczenko, ekslibris z podobizną ukraińskiego wieszcza – pracowicie z talentem wykonał. Wtedy, w marcu 1995 roku, to jego pomysły plastyczne i wykonanie profesjonalne, uświetniły spotkanie ze znakomitymi gośćmi, z Warszawy, z Krakowa, także z Ukrainy. Wsłuchiwaliśmy się – przy jego białych cerkwiach – w Dumki ukraińskie. Śpiewali studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydawane przez bibliotekę tomiki wierszy – Józefa Franczyka, Ryszarda Potyralskiego, publikację o debiutanckich wierszach Najrańszy kwiatek pierwiosnek – wzbogaciły ilustracje Bartka. Jedną z okładek ozdobił jaworem i leniwymi drwalami. Motyw ten przewija się w rysunkach Bartka często. Jego drwale nigdy jaworu nie ścieli. Deliberują długo aż do jesieni, po czym zasypiają pod stertą opadłych z drzewa liści.
Także ekslibris charakteryzujący jaworznickie koło Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, chlubi się drwalem kochającym książki, a nie ścinającym drzewo. Siedzi pod jaworem, czapkę ma krakowską, o Śląsku nie myśli i czyta zapamiętale, jakby wokół niego nic się nie działo. Cieszyliśmy się, że w województwie, jaworznicka biblioteka ma pierwsze miejsce w czytelnictwie.


Wydawnictwa rozdawane na wystawie

Bartek towarzyszył mojej pracy bibliotecznej niemal od samego początku, dla filii Pańska Góra, gdzie pracowałam, wykonał dwa ekslibrisy. Zilustrował pomysłami aktualne wówczas epizody biblioteczne.

Teraz, przygotowując wystawę – odmierzając, wycinając, oprawiając – wciąż myślami byłam w czasach, kiedy to Bartek trzymał w ręce nożyk, linijkę i w skupieniu budował dekoracje. Nie dzielił się swoimi pomysłami. Bezinteresownie ze społecznikowską pasą, z sercem, tworzył.
Obecnie zgromadziliśmy na niewielkiej wystawie – filia biblioteczna, to jednak nie galeria – oprócz prac wykonanych na rzecz biblioteki, także kilka rysunków tuszem, węglem, pastelami, ołówkiem. Dzięki uprzejmości Pani Barbary Cieszyńskiej możemy oglądać, prace jej męża: pejzaże, architekturę, portrety.  Rysunki Bartka przedstawiają scenki rodzajowe: kochające serce, drwali miłośników przyrody, a także sytuacje absurdalne wynikające z polityki. Cieszą giętką kreską wytrawnego rysownika. Budzą uśmiech, są ponadczasową drwiną z głupoty.

Pierwsza pośmiertna wystawa, tętni aktualnością satyry i trafnością ocen. Pokazujemy Bartka prace już bez niego. Bez niego? Przecież pomimo nieuchronności losu, on wciąż jest z nami; w pracach tych, cząstkę swej duszy zostawił.
„Dzieło sztuki to jedyny sposób, aby odnaleźć czas utracony” – nauczył nas Proust.
Dzisiaj odnaleźliśmy wśród dzieł Bartka Cieszyńskiego czas utracony.
                                                                                                                                       Barbara SikoraJaworzno, dnia, 5 lipca 2018 roku, biblioteka na Podwalu przy ulicy 11 Listopada 1


poniedziałek, 2 lipca 2018

 Rysunki Bartka Cieszyńskiego. Projekty okładek, ekslibrisy, dekoracje -  na pierwszej wystawie bez Bartka. Zmarł nagle 29 sierpnia 2016 roku.
Biblioteka Miejska w Jaworznie wiele mu zawdzięcza. Winniśmy mu pamięć.

Zapraszamy na wernisaż 5 lipca o godzinie 15. 30.


Bartek Cieszyński na spotkaniu z pisarzem Janem Pierzchałą w bibliotece na Pańskiej Górze, 1992Ekslibrisy, rysunki Bartka w bibliotecznych publikacjach

Portret dziewczynki wykonany ołówkiem

Dekoracja wykonana przez Bartka w marcu 1993 roku dla uświetnienia spotkania ku czci wielkiego ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki

Dekoracja dla uświetnienia koncertu Katarzyny Bury i Christiana Reicherta. Grudzień 1995


Projekt okładki wykonał  Bartek, a publikacja Zbigniewa Siatkowskiego jest o wierszach  Ryszarda Potyralskiego. Rok 1997
Ekslibrisy 

Projekt okładki dla wierszy Józka Franczyka.  Rok 1994